زیاد از کادویی که میگیرید خوشحال نشوید، بهتر است اول آن را با دقت بررسی کنید.

لیوانی با دستگیره ای شبیه انگشتر و نگین الماس که در نگاه اول خانم ها را ذوق زده می کند

لیوان - www.iranday.net