تابناک - درشهر کازان پایتخت تاتارستان، اولین مسابقه بین المللی مد اسلامی برگزار شد.
این لباس ها بشکل بسیار جالبی مطالبات پوشش اسلامی و مد معاصر را در هم ادغام کرده بودند.


 مدل لباس های زنانه اسلامی | www.iranday.Net

بنابر این گزارش، به گفته ایرادا عیوبووا معاون وزیر فرهنگ تاتارستان، تمام لباسها با موازین اسلامی -ابراز تحمل و احترام نسبت به سنن ملی، مطابقت کامل داشتند.


40 طراح لباس از ازبکستان، آذربایجان و مناطق روسیه- اورنبورگ، ناحیه سوردلوفسک و تاتارستان، باشقیرستان و چوواش و پریموریه و آلتای و مسکو و سنت پطرزبورگ کلکسیونهای خود را بهمعرض قضاوت هیأت داوران گذاشتند.
جایزه اول در عنوان "Du Luxe" و « لباس سنتی» به المیرا خماتووا با کلکسیون « رنسانس تاریخ» و ناژیا والییوا با کلکسیون «رویای خوب» طراحان مد از کازان اهدا شد.


گفتنی است، کلکسیون لباس زنانه و مردانه و بچه گانه در این همایش مد عرضه شده اند.


 مدل لباس های زنانه اسلامی | www.iranday.net

 مدل لباس های زنانه اسلامی | www.iranday.net

 مدل لباس های زنانه اسلامی | www.iranday.net

 مدل لباس های زنانه اسلامی | www.iranday.net