چین هالتگرن رکورد سال 2008 خود را با بلعیدن 18 شمشیر 72 سانتیمتری شکست و به این ترتیب دوباره نام خود را در کتاب گینس ثبت کرد. این هنرمند 31 ساله از 16 سالگی تمرین کردن با این شمشیرها آغاز کرده است.

بلعیدن 18 شمشیر و شکست رکورد گینس در استرالیا - www.iranday.net