در فستیوالی در کوئیتو پایتخت اکوادر گاوی با شاخ‌های آتش‌زده شده آماده حمله به تماشاچیان می شود. فکر می‌کنید اگر این کار در ایران اتفاق افتاده بود، واکنش مجامع به اصطلاح حقوق بشری و حیوانی چه می‌بود؟

اکوادر-  www.iranday.net