حکم مرگ مردی که همسرش را قربانی خرید مواد افیونی کرد در دیوان عالی کشور تائید شده و نفس های وی به شماره افتاده است.

به گزارش ایسکانیوز بازپرس محمد شهریاری - کشیک دادسرای امور جنایی تهران - بامداد هفتم مهر 1386 به دنبال تماس افسر نگهبان کلانتری 136 فرجام ، مطلع شد زن 25ساله ای به نام «سمیرا» در خانه اش با سیم برق خفه شده است.بلافاصله این مقام قضایی و افسران دایره 10 اداره آگاهی مرکز به ساختمان مورد نظر در نزدیکی میدان «الغدیر» رفتند و با دیدن پیکر زن نگون بخت ، رازگشایی را در دستور کار خود قرار دادند.
شواهد نشان می داد «سمیرا» به دست شوهرش «امین» خفه شده است و با افشای این مسئله ، متهم بازداشت شد.«امین» 28 ساله ابتدا خود را بی گناه خواند اما وقتی با مدرک های دادگاه پسند رو به رو شد به ناچار لب به بیان حقیقت گشود.
وی گفت : «اعتیاد» به کراک ، زندگی ام را تباه کرد.آن شب از زنم پول خواستم تا مواد بخرم اما نداد.بدجوری خمار بودم و به همین خاطر النگوهای «سمیرا» را به زور از دستش کشیدم.زنم مقاومت کرد که در اوج خشم ، با سیم برق خفه اش کردم.
همسرکش ادامه داد : پس از جنایت ، النگو ها را از دست «سمیرا» خارج کردم و به یکی از همسایه ها نشان دادم تا شاید پولی به من بدهد اما قبول نکرد.دست آخر طلاها را 100 هزار تومان به یک مالخر فروختم ، مقداری کراک خریدم و به خانه ام برگشتم.حالم که جا آمد تازه فهمیدم چه غلطی کرده ام.جنازه را در اتاق خواب ، پنهان و دوستم را به خانه دعوت کردم اما مادر زنم قضیه را فهمید و پلیس را باخبر کرد.گزارش ایسکانیوز می افزاید ، در پی بازسازی صحنه جنایت ، قرار مجرمیت «امین» از سوی بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران صادر و پرونده به شعبه 71 دادگاه کیفری فرستاده شد.
در محاکمه «امین» که به ریاست قاضی «نورا... عزیز محمدی» و با حضور چهار مستشار برگزار شد ابتدا «محمد شادابی» به عنوان نماینده دادستان ، کیفر خواست را خواند و از طرف شاکیان برای همسرکش تقاضای صدور حکم قصاص نفس - مرگ - کرد.
نوبت دفاع به مجرم که رسید گفت : دو سال بود که با «سمیرا» ازدواج کرده بودم.چون معتاد بودم به شدت تحت فشار قرار داشتم و خیلی تلاش کردم که زندگی ام را نجات دهم اما نشد.آن روز پس از این که زنم را خفه کردم گوشه اتاق نشستم و تصمیم گرفتم که خودکشی کنم اما پلیس ، مرا به بیمارستان «لقمان» بود و پزشکان ، نجاتم دادند.
*قاضی : چرا طلاهای همسرت را دزدیدی؟
*جانی : می خواستم دارو و کراک بخرم.
*قاضی : همسرت و خانواده اش از اعتیاد تو اطلاع داشتند؟
*جانی : نه ، هیچ وقت نگذاشتم بویی ببرند.
در پایان ، هیئت قضایی وارد شور شد و برای مرد جنایتکار ، حکم اعدام صادر کرد.رای به تائید شعبه ششم دیوان عالی کشور رسیده است و اگر تلاش خداپسندانه قاضی «عصمت ا... جابری» و همکارانش در واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران به نتیجه نرسد و خانواده داغدار از خونخواهی نگذرد «امین» به زودی به دار آویخته می شود